Biuro Usług Podatkowych i Rachunkowości Sandra
Aleksandra Włudarczyk

Usługi

Obsługa podmiotów zagranicznych

 • Wsparcie w procesie rejestracji na terytorium Polski
 • Przygotowywanie indywidualnych raportów i ewidencji
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w dowolnej wersji językowej

Współpraca z klientami

 • Przekazywanie dokumentów księgowych wygodne dla klienta
 • Reprezentowanie przed podmiotami zewnętrznymi
 • Przygotowywanie indywidualnych zestawień i raportów
 • Pośrednictwo w kontaktach ze specjalistami
 • Możliwość korzystania z Panelu klienta

Prowadzenie spraw podatkowo-księgowych

 • Ewidencja dowodów księgowych
 • Przygotowywanie deklaracji miesięcznych i rocznych
 • Tworzenie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości 

Obsługa kadr i płac

 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji ZUS i PFRON
 • Przygotowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń

iFaktury24

 • Bezpłatny dostęp do aplikacji
 • Szybkie i proste wystawianie faktur
 • Przesłanie wygenerowanych faktur bezpośrednio do Biura
Copyright © 2022 - Biuro Usług Podatkowych i Rachunkowości Sandra - Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Sosnowa 95, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Tel. +48 (44) 724 41 43 wew. 21-30, +48 (44) 724 01 55, Fax +48 (44) 724 01 56,
+48 669 555 783, biurosandra@biurosandra.pl
Dokument wydrukowany ze strony: www.biurosandra.pl/pl/uslugi/